آرشیو اخبار

آغاز به کار چهل و هشتمین دفتر شبکه جهانی "یوسرن" در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

آغاز به کار چهل و هشتمین دفتر شبکه جهانی "یوسرن" در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با همت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با حضور پروفسور نیما رضایی موسس یوسرن و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

ادامه مطلب

کارگاه یک روزه بررسی اپیدمیولوژی، تشخیص، درمان و زمینه های پژوهشی لیشمانیوز احشائی(کالاآزار) و جلدی(سالک) در استان اردبیل گالری

کارگاه بررسی لیشمانیوز با حضور آقای دکتر محبعلی استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران و خانم دکتر غفاری فر استاد دانشکده پزشکی دانشگاه تربیت مدرس تهران برگزار گردید.

ادامه مطلب