آرشیو اخبار

رقابت علمی کنز

فراخوان ارسال فایل تصویری از دستاوردهای علمی در نخستین دوره «رقابت علمی کنز» که در قالب جایزه مصطفی(ص) برگزار می شود تا اردیبهشت سال آینده اعلام شد.

ادامه مطلب

مشارکت در طرح های پژوهشی برنامه ی چشم اندازHorizon ۲۰۲۰

مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران(NIMAD) در نظر دارد با همکاری امور بین الملل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اداره کل تحقیقات و نوآوری کمیسیون اروپا سمینار آموزشی مشارکت در طرح های پژوهشی برنامه ی چشم اندازHorizon ۲۰۲۰ برگزار نماید

ادامه مطلب