فرم ثبت نام در کارگاه ها

ثبت نام در کارگاه ها
 • 0
 • خواهشمند است جهت ثبت نام در کارگاه ها براساس برنامه اعلام شده، فرم زیر را تکمیل فرمایید
  1
 • نام و نام خانوادگی*
  2
 • رشته تحصیلی*
  3
 • کد ملی*
  4
 • شماره تلفن همراه*
  5
 • پست الکترونیکی*آدرس صحیح پست الکترونیکی خود را وارد نمایید
  6
 • کارگاه مورد نظر خود را انتخاب نمایید*خواهشمند است کارگاه را با توجه به گروه هدف اعلام شده انتخاب نمایید
  کارگاه کار با حیوانات آزمایشگاهی
  7
 • پیشنهادات*توضیح بیشتر
  8
 • سمت*
  9