فناوری اطلاعات

تعداد بازدید:۲۷۶

مهندس داود یوسفی شیشه گران

کارشناس کامپیوتر معاونت تحقیقات و فناوری 

تلفن: 33534757

داخلی: 2305

پست الکترونیک: d.yousefi@arums.ac.ir

 

شرح وظایف:

  1. پشتیبانی رایانه های در حوزه معاونت و واحد های زیرمجموعه
  2. امور مربوط به وبسایت معاونت و واحد های زیرمجموعه
  3. پشتیبانی فنی کارگاه ها، سمینارها و جلسات مجازی معاونت
  4. رابط معاونت با مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه
  5. سایر امور محوله

 

آخرین ویرایش۰۸ مرداد ۱۴۰۱