شرح وظایف معاونت تحقیقات و فناوری

تعداد بازدید:۵۷۶۸
 • مطالعه و برنامه‌ریزی جهت ارزشیابی فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه دانشگاه و دانشکده‌ها

 • ایجاد هماهنگی برنامه‌های تحقیقاتی دانشگاه با وزارتخانه‌

 • تهیه و بررسی و پیشنهاد آئین‌نامه‌های مختلف پژوهشی و نظارت بر اجرای آن

 • ایجاد هماهنگی در خصوص فعالیت‌های واحدهای وابسته

 • توسعه روابط بین دانشگاه‌های داخلی و خارجی جهت جلب همکاری آنان در زمینه‌های تحقیقاتی، مبادله دانشجو و استاد، برقراری سمینارها و کنفرانس‌های علمی با همکاری مدیریت روابط بین المللی دانشگاه

 • برگزاری سمینارها و کنفرانس‌های علمی، با همکاری و هماهنگی دانشکده‌ها

 • ایجاد مراکز تحقیقاتی مورد نیاز دانشگاه

 • هدایت و نظارت بر امور مدیریت پژوهشی، مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی (اداره علم سنجی، منابع الکترونیکی و کتابخانه مرکزی)، دفتر پژوهش‌های کاربردی و فناوری سلامت، دفتر ارتباط با صنعت، کمیته اخلاق، کمیته تحقیقات دانشجویی، و مرکز نشر آثار علمی دانشگاه

 • نظارت بر فعالیت‌های واحد توسعه و تحقیقات بالینی مراکز آموزشی درمانی و مراکز تحقیقاتی تحت پوشش دانشگاه

 • همکاری با معاونت پژوهشی دانشکده‌ها برای اجرای طرح‌های تحقیقاتی و تأمین کتب و مجلات علمی داخلی و خارجی

 • نظارت بر تهیه و تنظیم طرح‌های پژوهشی برای پایان‌نامه‌های دانشجویان و کارهای تحقیقاتی اعضای هیأت‌علمی

 • برنامه‌ریزی جهت اعزام اعضای هیأت‌علمی به فرصت مطالعاتی براساس ضوابط مصوب

 • همکاری جهت شرکت اعضای هیأت‌علمی و دانشجویان در مجامع علمی ملی و بین المللی

 • نظارت بر نحوه تنظیم و اجرای قراردادهای تحقیقاتی بین دانشگاه و سایر مؤسسات دولتی و خصوصی

 • تنظیم و برآورد بودجه معاونت تحقیقات و فناوری جهت طرح در هیأت رئیسه

 • تهیه گزارش سه ماهه و سالیانه معاونت جهت ارائه به ریاست دانشگاه

 • نظارت بر اجرا و انجام برنامه عملیاتی مربوط به معاونت تحقیقات

 • تدوین آئین‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها و مصوبات مربوط به تحقیقات جهت طرح در شورای پژوهشی دانشگاه

 • نظارت بر اجرای کارگاه‌های توانمندسازی اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 • انجام سایر امور محوله از سوی ریاست دانشگاه

آخرین ویرایش۲۷ فروردین ۱۳۹۸