مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی

تعداد بازدید:۱۰۸۰۳

 

رئیس گروه اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی

صغری گلمغانی: رئیس گروه اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی

رشته تحصیلی: کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، گرایش مدیریت اطلاعات

آدرس پست الکترونیکی: s.golmaghani@arums.ac.ir

تلفن: ۳۳۵۳۴۷۷۶

 

شرح وظایف رئیس گروه اطلاع رسانی پزشکی و تأمین منابع علمی:

۱- تأمین منابع علمی دانشگاه اعم از چاپی و الکترونیکی

۲- برگزاری کارگاه‌های متعدد جهت آموزش نیروی انسانی شاغل در واحدهای تابعه دانشکده‌ای و بیمارستانی به منظور ارتقای سطح علمی آنها

۳- مدیریت جامع نرم افزارهای بکار گرفته شده در واحد علم سنجی، کتابخانه مرکزی، مراکز اطلاع رسانی دانشکده‌ای و بیمارستانی واحدهای تابعه.

۴- کنترل، نظارت و ارزشیابی عملکرد مراکز اطلاع رسانی واحدهای مربوطه

۵- تلاش جهت استقرار کتابدار بالینی در مراکز درمانی و کتابدار پژوهشی در مراکزآموزشی.

۶- نظارت و سازمان دهی کارگاه‌های علم سنجی و منابع الکترونیکی مورد نیاز اعضای هیأت علمی و واحدهای تابعه

۷- راه اندازی و به روز رسانی نرم افزارهای کتابخانه ها و سیستم اطلاع رسانی دانشگاه

۸- برنامه ریزی و اقدامات لازم جهت ارتقای شاخص‌های وبومتریکس

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۳۹۷