مسئول دفتر معاونت تحقیقات و فناوری

تعداد بازدید:۹۹۵

فاضل شریف مهر

تلفن دفتر:33534757

داخلی:2117

 

شرح وظایف:

 • راهنمایی و پاسخگویی مراجعه کنندگان
 • جوابگویی ارتباطات تلفنی و انجام امور فکس
 • نگهداری اسناد و مدارک
 • تنظیم جلسات و ملاقات ها
 • انجام امور اداری و دفتری
 • ابلاغ دستورات معاونت محترم حوزه و پیگیری آن
 • تهیه و ارائه گزارش از رویدادها و مسائل مهم حوزه
 • اجرای برنامه عملیاتی بر اساس دستورالعمل های معاونت
 • انجام امور طرح های ارسالی از ستاد هماهنگی و دیگر دانشگاه ها
 • هماهنگی در برگزاری جلسات و همایش ها
 • انجام سایر امور محوله

 

کلید واژه ها: انجام امور معاونت حوزه جلسات هماهنگی

آخرین ویرایش۳۰ شهریور ۱۴۰۲