مطالب مرتبط با کلید واژه

هماهنگی


درج صحیح وابستگی دانشگاهی

  درج صحیح وابستگی دانشگاهی ( Affiliation ) دفتر توسعه و هماهنگی مراکز تحقیقاتی   فارسی: دفتر توسعه و هماهنگی مراکز تحقیقاتی، معاونت تحقیقات و فناوری، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران   انگلیسی: Research Centers Development and Coordination Office, Deputy of Research & Technology, Ardabil University ...

مسئول دفتر معاونت تحقیقات و فناوری

فاضل شریف مهر تلفن دفتر:33534757 داخلی:2117   شرح وظایف: راهنمایی و پاسخگویی مراجعه کنندگان جوابگویی ارتباطات تلفنی و انجام امور فکس نگهداری اسناد و مدارک تنظیم جلسات و ملاقات ها انجام امور اداری و دفتری ابلاغ دستورات معاونت محترم حوزه و پیگیری آن تهیه و ارائه گزارش از رویدادها و مسائل ...