معاون تحقیقات و فناوری

تعداد بازدید:۱۳۲۹۹

 

دکتر فرهاد پورفرضی

سمت علمی: استاد

رشته تحصیلی: دکتری پزشکی اجتماعی

سمت اجرایی: معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه

پست الکترونیکی: F.pourfarzi@arums.ac.ir

تلفن های تماس: ۳۳۵۳۴۷۷۶-۰۴۵

 

آشنایی بیشتر با معاونت تحقیقات و فناوری

این حوزه با توجه به نقش انکارناپذیر پژوهش و فناوری در توسعه همه جانبه و به لحاظ نیاز و موقعیت فعلی کشورمان به تولید علم و ممارست بر آن، مصمم است در راستای سیاست های پژوهشی کشور بستر مناسب برای بروز و ظهور خلاقیت ها و کشفیات، ارتقای سطح کیفی و کمی فعالیت های پژوهشی را فراهم نماید و در نهایت با به کارگیری نتایج تحقیقات برای ایجاد تغییر مناسب، استفاده رسمی و عینی مؤثر آن را فراهم گرداند.
همچنین این معاونت نسبت به ایجاد، ترویج و تشویق فرهنگ فعالیت های تحقیقاتی به ویژه انتشار فعالیت ها در قالب مقاله و کتاب در سطح بین المللی اقدام نموده است، در این راستا در نظر است منابع اطلاعاتی، علمی و تجهیزاتی دانشگاه را به آخرین فن آوری مورد نیاز روز مجهز نمایند.
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه تسهیلات لازم برای شرکت دانشگاهیان در مجامع علمی داخلی و خارجی و اعزام اعضای هیئت علمی به فرصتهای مطالعاتی را فراهم نموده است. همچنین با برگزاری سمینارها و کنگره ها، دعوت از اساتید و محققین خارجی و مقیم خارج در خصوص تبادل اطلاعات علمی و بهره مندی از آخرین دستاوردهای علمی دنیا به منظور تقویت بنیه علمی پژوهشی دانشگاه تلاش می نماید.
از دیگر فعالیت های این حوزه تأمین منابع اطلاعاتی چاپی و الکترونیکی مورد نیاز کاربران دانشگاه از طریق تجهیز کتابخانه های فعال در سطح دانشکده ها، بیمارستانها، خوابگاه ها، معاونت ها و مراکز تحقیقاتی می باشد

آخرین ویرایش۳۰ شهریور ۱۴۰۲