مطالب مرتبط با کلید واژه

معاونت


تفویض اختیارات

  تفویض دانشکده داروسازی تفویض دانشکده داروسازی تفویض دانشکده دندانپزشکی تفویض معاونت توسعه و معاونت درمان تفویض کمیته تحقیقات دانشجویی تفویض کلی نامه تفویض اختیار تصویب طرح های تحقیقاتی HSR نامه تفویض اختیار تصویب طرح های تحقیقاتی دانشکده ها

درباره ما

تاریخچه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه پس از منفک شدن از معاونت آموزشی فعالیت خود را در فروردین سال 1397 آغاز نمود. همزمان با گسترش فعالیت­های خود چارت تشکیلاتی معاونت را اصلاح نمود. این معاونت با فرآیند برنامه­ ریزی راهبردی به منظور ...

لینک دانشگاه ها

ممعاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اراک معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه کرمانشاه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قزوین معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی فسا معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ...

مسئول دفتر معاونت تحقیقات و فناوری

فاضل شریف مهر تلفن دفتر:33534757 داخلی:2117   شرح وظایف: راهنمایی و پاسخگویی مراجعه کنندگان جوابگویی ارتباطات تلفنی و انجام امور فکس نگهداری اسناد و مدارک تنظیم جلسات و ملاقات ها انجام امور اداری و دفتری ابلاغ دستورات معاونت محترم حوزه و پیگیری آن تهیه و ارائه گزارش از رویدادها و مسائل ...