مطالب مرتبط با کلید واژه

پزشکی


برگزاری نشست مشترک نهاد های علمی- تحقیقاتی، دانشگاهی کشور با مرکز ملی سرطان کشور سنگاپور

اولین نشست مشترک میان نهاد های علمی، تحقیقاتی و دانشگاهی کشور با مرکز ملی سرطان کشور سنگاپور در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۲ با حضور و سخنرانی معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل برگزار گردید.

ادامه مطلب

لینک دانشگاه ها

ممعاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اراک معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه کرمانشاه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قزوین معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی فسا معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ...

میز خدمت الکترونیک

اجراء و مشارکت در طرح ها و پروژه های تحقیقاتی به منظور ارتقاء سلامت در سطح کشور سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی سامانه علم سنجی دانشگاه های علوم پزشکی سامانه علم سنجی اعضای هیأت علمی دانشگاه سامانه مدیریت انتشارات دانشگاه (مداد) سامانه مجلات دانشگاه بانک اطلاعاتی پایان ...