مسئول امور عمومی

تعداد بازدید:۸۲۸

پرویز غفار زاده گرمی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت دولتی

تلفن: 33534757

داخلی: 2305

پست الکترونیک: p.ghafarzadeh95@gmail.com

 

شرح وظایف:

 • دریافت دستور وبرنامه کار ازسرپرست مربوطه
 • تأمین فضا وتدارک تجهیزات وامکانات و وسایل اداری جهت ارائه خدمات
 • تأمین وسایل ارتباطی مورد نیاز درجهت تسهیل انجام ارائه خدمات
 • تأمین وسایل و امکانات رفاهی کارکنان
 • برنامه ریزی جهت افزایش کیفیت خدمات اداری و پشتیبانی
 • برنامه ریزی وارائه طرحهای مربوط به کنترل و کاهش هزینه ها
 • سازماندهی،تعیین شرح وظایف،تقسیم کار،تعیین حدود تفویض اختیار بین کارکنان تحت سرپرستی
 • برنامه ریزی و نظارت بر عملیات تدارکاتی،انبارداری،تعمیرات نگهداری خودروها
 • رضایت سنجی از مراجعین حوزه مدیریت و زمانسنجی ارائه خدمات
 • رسیدگی به امور مربوط به قراردادها و شرکت در جلسات آن
 • انجام بررسی های لازم برای شناخت بازار و آگاهی از نوسانات
 • رسیدگی و صدور دستور لازم به نامه ها و گزارش های رسیده
 • سایر امور محوله 

کلید واژه ها: برنامه ارائه وسایل تأمین

آخرین ویرایش۳۰ شهریور ۱۴۰۲