مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات

تعداد بازدید:۳۵۸۰۵

مدیر توسعه و ارزیابی تحقیقات

 
دکتر حمداله پناهپور 

مرتبه علمی: استاد

رشته تحصیلی: دکتری فیزیولوژی

پست الکترونیکی: Panahpour.h@gmail.com

تلفن تماس: 04533512327

سوابق علمی و پژوهشی

 

 

معرفی مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات

این مدیریت در سالهای اخیر علاوه بر فراهم نمودن بستر مناسب جهت انجام طرحهای تحقیقاتی متنوع, همواره تلاشهایی در جهت حمایت ازمحققین وپژوهشگران درزمینه های مختلف بعمل آورده است.

شورای پژوهشی دانشگاه از طریق تعیین سیاستهای کلان پژوهشی در حیطه علوم پزشکی, در استان به موازات اولویتها ی یژوهشی تعیین شده از سوی وزارت بهداشت, درمان وآموزش پزشکی و تصمیم گیری در خصوص مباحث اصلی پژوهش در حیطه علوم پزشکی در سطح استان اردبیل, کمیته طرحهای تحقیقاتی از طریق بررسی طرحهای تسلیم شده به مدیرت پژوهشی وکمیته پژوهشی دانشجویی ازطریق پرداختن به امور پژوهشی دانشجویان نیز یاری کننده مدیریت امور پژوهشی و اطلاع رسانی در جهت ارائه خدمات می باشند.

اهم وظایف مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات

  • نظارت بر حسن اجرای فعالیتهای پژوهشی دانشگاه.
  • ارائه پیشنهادات و طرحهای لازم درزمینه تغییر یا توسعه امور پژوهشی وتحقیقاتی دانشگاه.
  • دریافت پروژه ها وطرحهای تحقیقاتی بمنظور مطرح نمودن در کمیته های پژوهشی و تحقیقاتی.
  • نظارت بر انجام امور برون دانشگاهی در رابطه با طرحهای پژوهشی پژوهشگران، مخترعین ومکتشفین دانشگاهی.
  • مطالعه وبررسی آئین نامه های پژوهشی دانشگاه وپیشنهاد اصلاحات مورد نیاز بر اساس شرایط موجود وآینده دانشگاه.
  • نظارت بر برپایی سمینار ها و کنفرانس های پژوهشی و فراهم ساختن وسایل مشارکت اعضای هیئت علمی دانشگاه در اینگونه فعالیتها در داخل یا خارج از کشور.

ارائه و ترویج فعالیتهای پژوهشی دانشگاه در جامعه از طریق استفاده از وسایل ارتباط جمعی و سایر روشهای نوین علم ارتباطات

درج صحیح وابستگی دانشگاهی ( Affiliation ) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در مقالات (Pdf)

 

 

آخرین ویرایش۳۰ شهریور ۱۴۰۲