واحد کارگاه ها

تعداد بازدید:۴۲۶۵

مسئول سمینارها، کنگره ها و کارگاه ها

 دکتر ندا سپاسی                                     

رشته تحصیلی و مقطع: دکترای روانشناسی عمومی

پست الکترونیکی: workshop@arums.ac.ir

شماره تماس: ۳۳۵۳۴۷۷۶- ۰۴۵

 

 

 

واحد کنگره ها و سمینارها در آبان ماه سال 1397 کار خود را آغاز کرد و زیر مجموعه مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات می باشد. و فعلا یک عضو دارد که به عنوان مسئول برگزاری کنگره و سمینار فعالیت میکند. این واحد برگزاری کارگاه های پژوهشی و ژورنال کلابهای آموزشی جهت توانمندسازی اعضای هیات علمی و برگزاری کارگاههای آموزشی را بر عهده دارد. همچنین انجام امور مربوط به شرکت اساتید و دانشجویان و کارشناسان در کارگاهها و سخنرانی ها ،انجام امور مربوط به مکاتبات لازم با مدرسین کارگاه ها ،انجام امور هماهنگی با واحد فن آوری اطلاعات دانشگاه جهت اطلاع رسانی در صفحه اصلی دانشگاه ،تدوین و صدور گوهاهینامه های شرکت کننده گان در کارگاهها و سخنرانی ها، تنظیم قرار داد مدرسین کارگاهها و سخنرانی ها را نیز انجام میدهد.

 

شرح وظایف:

1- نیاز سنجی سالانه از واحدهای مختلف معاونت تحقیقات و فن آوری در مورد کارگاه ها و همایش های مورد نیاز کارشناسان ، دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه

2-تشکیل جلسه شورای پژوهشی و دریافت مجوز برگزاری کارگاه ها و همایش ها

3-برنامه ریزی و هماهنگی با  مدرسین  برای برگزاری کارگاه های تصویب شده

4- درخواست تدارکات لازم برای اجرا و برگزاری حداقل  60 کارگاه پژوهشی

5- محاسبه ساعات تدریس مدرسین و تنظیم قراردادهای حق التدریس مدرسین

6-هماهنگی با واحد آموزش جهت برگزاری پیش آزمون و پس آزمون بعد از اجرای کارگاه ها

7- تنظیم گواهی های شرکت در کارگاه و سخنرانی در کارگاه و ارسال برای شرکت کننده گان

8- کنترل و نظارت بر آزمایشگاه کامپیوتر معاونت تحقیقات و برطرف کردن نواقص سیستم ها و مشکلات آزمایشگاه

9- تنظیم و کنترل و هماهنگی کلاسها و کارگاه های برگزار شده در آزمایشگاه کامپیوتر

10-  برنامه ریزی و هماهنگی جهت برگزاری کنگره  سلامت  روان  در سال 99

11- افزایش تعداد کارگاههای پژوهشی مورد نیاز دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه

12-  دریافت درخواست برگزاری کنگره با موضوع خاص از سوی گروه و یا مرکز تحقیقاتی و پیرو آن مکاتبه جهت طرح موضوع در هیات رییسه و همچنین پیگیری طرح موضوع

13-    انجام امور مربوط به مکاتبات لازم با واحد های مختلف

14-انجام هماهنگی و مکاتبات لازم با واحد مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات جهت اطلاع رسانی مناسب و به موقع کارگاهها و سمینارها 

15- مدیریت و پشتیبانی 24 ساعته سامانه کارگاهها و اجرای مجازی کلیه کارگاههای مجازی در دوران کرونا

16- دریافت و بارگزاری کلیه فایلهای مورد نیاز جهت اجرای کارگاه مجازی در سامانه کارگاهها

17- پاسخگویی و راهنمایی به شرکت کننده گان در کارگاههای مجازی وآموزش کار با سامانه کارگاهها

 18- مسئول اطلاع رسانی دوره های ضمن خدمت و سایر دوره های واحد ضمن خدمت دانشگاه

19- مسئول دریافت و مکاتبه و  بارگذاری کلیه مستندات مربوط به برنامه عملیاتی واحدها به جز واحد اطلاع رسانی پزشکی و فناوری سلامت

 

آخرین ویرایش۰۸ مهر ۱۴۰۲