شورای پژوهشی

تعداد بازدید:۲۸۱۱

اعضای شورای پژوهشی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

 

نام و نام خانوادگی سمت
دکتر فرهاد پور فرضی معاون تحقیقات و فناوری
دکتر حمداله پناهپور مدیر تحقیقات و فناوری
دکتر محمدرضا اصلانی معاون پژوهشی دانشکده پزشکی
دکتر احمد سلیمی معاون پژوهشی دانشکده داروسازی
دکتر مهدی وثوقی معاون پژوهشی دانشکده بهداشت
دکتر نسرین فولادی عضو شورا
دکتر حسن قبادی عضو شورا
دکتر سمیرا شهباززادگان معاون پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی
دکتر ندا محمدپور معاون پژوهشی دانشکده دندانپزشکی
دکتر حامد زندیان رئیس مرکز تحقیقاتی SDH
دکتر آرزو معینی مرکز تحقیقات طب سنتی و ایرانی
رسول لطف اله زاده کارشناس

 

جلسه شورا روزهای سه شنبه هر هفته از ساعت ۱۲ الی ۱۴ برگزار می گردد.

آخرین ویرایش۳۰ مهر ۱۴۰۱