واحد تالیف و ترجمه

تعداد بازدید:۳۷۲۴

رئیس شورای اداره کتب و انتشارات دانشگاه

دکتر فرهاد پورفرضی

 

اعضای شورای تالیف و ترجمه

نام و نام خانوادگی

سمت در شورا

دکتر حبیب اوجاقی

عضو

دکتر هادی پیری

عضو

دکتر نسرین فولادی

عضو

دکتر حمداله پناهپور

دبیر کمیته تالیف و ترجمه

مریم پارسای

کارشناس انتشارات

 

 

آخرین ویرایش۱۹ مهر ۱۴۰۰