معیارهای انتخاب مدیران پژوهشی

تعداد بازدید:۲۰۱۵

 

 

معیارهای انتخاب مدیر پژوهش

۱- عضو هیأت علمی دانشگاه باشد و دارای حداقل ۵ سال سابقه آموزشی و پژوهشی

۲- پژوهشگر شناخته شده در دانشگاه باشد

۳- داشتن حداقل ۳ سال سابقه مدیریتی در دانشگاه

۴- چاپ حداقل ۳ عنوان مقاله به عنوان نویسنده مسئول در مجلات ISI/ PubMed در ۵ سال اخیر

مجری مسئول حداقل ۳ عنوان طرح تحقیقاتی در ۵ سال اخیر

 

 

آخرین ویرایش۳۰ دی ۱۳۹۷