درج صحیح وابستگی دانشگاهی

تعداد بازدید:۸۹۹

 

درج صحیح وابستگی دانشگاهی ( Affiliation ) دفتر توسعه و هماهنگی مراکز تحقیقاتی

 

فارسی:

دفتر توسعه و هماهنگی مراکز تحقیقاتی، معاونت تحقیقات و فناوری، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران

 

انگلیسی:

Research Centers Development and Coordination Office, Deputy of Research & Technology, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran

کلید واژه ها: تحقیقاتی اردبیل دفتر توسعه هماهنگی مراکز

آخرین ویرایش۲۶ تیر ۱۴۰۲