آرشیو اخبار

برگزاری کارگاه Mendeley

بدین وسیله به اطلاع می رساند. کارگاه Mendeley ویژه اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه روز چهارشنبه ۸ و پنج شنبه ۹ آذر ماه ۱۳۹۶ در سایت کامپیوتری دانشکده پزشکی و پیراپزشکی برگزار می شود.

ادامه مطلب

دسترسی آزمایشی به مجموعه مجلات JAMA

به اطلاع اعضای محترم هیأت علمی، دانشجویان و پژوهشگران دانشگاه می‌رساند دسترسی آزمایشی (Trial) دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به مجموعه مجلات ناشر مذکور از این تاریخ به مدت سه ماه فراهم شده است.

ادامه مطلب