آرشیو اخبار

پنجمین مدرسه تابستانی کشوری یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی ویژه دانشجویان

پنجمین مدرسه تابستانی کشوری یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی ویژه دانشجویان از ۱۶ تا ۲۴ مردادماه ۱۴۰۰ توسط دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز به صورت آنلاین برگزار خواهد شد. زمان برگزاری:۱۶تا ۲۴مردادماه ۱۴۰۰ وبسایت: vu.sums.ac.ir

ادامه مطلب