آرشیو اخبار

ششمین فراخوان برنامه پزشک پژوهشگر

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی می رساند ششمین فراخوان جذب متقاضیان ورود به برنامه پزشک پژوهشگر بر روی سایت این برنامه به آدرس rcd.research.ac.ir موجود می باشد.

ادامه مطلب