آرشیو اخبار

کنگره بین المللی سلامت برای صلح

کنگره بین المللی "سلامت برای صلح" با هدف تقویت تلاش های جامعه متخصصین سلامت برای گسترش صلح و گفتمان صلح در سطح جهان طراحی شده است. این کنگره در تاریخ ۲۵-۲۳ آبان ماه ۱۳۹۷ در شهر شیراز برگزار می شود.

ادامه مطلب

سخنرانی دکتر لوسیانوساسو از دانشگاه Sapienza شهر رم ایتالیا در سالن ولایت دانشکده علوم پزشکی اردبیل گالری

دکتر لوسیانو ساسو بحث علمی خود را با عنوان " کاربردهای داروئی تنظیم کننده های استرس اکسیداتیو Pharmacological Applications of Modulators of Oxidative Stress ارائه و توصیه کرد که دقت لازم در استفاده از آنتی اکسیدانتها در درمان سرطان بعمل آید زیرا بسیاری از داروهای شیمی درمانی پرواکسیداتیو هستند و با ایجاد استرس اکسیداتیو در سلولهای سرطانی موجب مرگ این سلولها می شوند.

ادامه مطلب