آرشیو اخبار

جلسه جناب آقای دکتر عبادی فر با رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه ‎ گالری

جلسه رئیس محترم مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی‎ جناب آقای دکتر عبادی فر با رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه ‎

ادامه مطلب

تبریک روز آزمایشگاه

آن هنگام که مثبت و منفی تو دنیایی را زیرو رو می کند آن هنگام که حق لمس سلول ها فقط از ان توست و تویی که نظاره گر عظمت خدا درون میکروسکوپ هستی ای ارزشمند روزت مبارک

ادامه مطلب

بازدید معاون تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از مرکز رشد جهاددانشگاهی استان

رییس جهاددانشگاهی اردبیل در بازدید معاون تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از مرکز رشد جهاددانشگاهی استان گفت: در حال حاضر تمام فعالیت‌های جهاددانشگاهی اردبیل در راستای توسعه همه جانبه استان انجام می‌گیرد.

ادامه مطلب