آرشیو اخبار

اعطای گرانت به استادیاران جوان برترعلوم پزشکی کشور

به اطلاع اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه می رساند. معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع در نظر دارد به منظور تشویق محققان جوان برتر دانشگاه ها به استادیاران جوان گرانت تحقیقاتی معادل ۱۵۰ میلیون ریال اعطا کند.

ادامه مطلب