آرشیو اخبار

برگزاری کارگاه علم سنجی

برگزاری کارگاه علم سنجی ویژه اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه از روز چهارشنبه۱۳ الی پنج شنبه ۱۴ تیر ماه ۱۳۹۷ در آزمایشگاه فناوری اطلاعات دانشکده پزشکی و پیراپزشکی برگزار می‌شود.

ادامه مطلب

هفته اردبیل

به مناسبت هفته اردبیل شهرداری اردبیل در نظر دارد رویداد کارآفرینی، مدیریت و خدمات شهری را در مرداد ماه سال جاری در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار نماید.

ادامه مطلب

برگزاری کارگاه Mendeley

بدین وسیله به اطلاع می رساند. کارگاه Mendeley ویژه اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه روز چهارشنبه۳۰ و پنج شنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷ در آزمایشگاه فناوری اطلاعات دانشکده پزشکی و پیراپزشکی برگزار می شود.

ادامه مطلب