آرشیو اخبار

فراخوان اعطای گرنت تحقیقاتی

مدیریت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در نظر دارد به منظور ارتقاء فعالیت های پژوهشی در سال ۹۶ اعتبار ویژه پژوهشی (گرنت) به اعضای هیأت علمی اختصاص دهد.

ادامه مطلب

برگزاری کارگاه علم سنجی

برگزاری کارگاه علم سنجی ویژه اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه از روز روز سه شنبه ۱۴ الی پنج شنبه ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۶ در سالن اجتماعات معاونت آموزشی و تحقیقات و سایت کامپیوتری دانشکده پزشکی و پیراپزشکی

ادامه مطلب