آرشیو اخبار

پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دانشگاه علوم پزشکی کرمان دانشجوی دکترای تخصصی پژوهشی در مراکز تحقیقاتی فارماسیوتیکس، علوم اعصاب و مرکز تحقیقات بیماریهای دهان و دندان، مرکز تحقیقات پاتولوژی سلول های بنیادی و مرکز تحقیقات مغز و اعصاب می پذیرد

ادامه مطلب