مطالب مرتبط با کلید واژه

پژوهشی


اولویت های تحقیقاتی دانشگاه

اولویت های پژوهشی استان اردبیل در حیطه سلامت در حوزه های مختلف   اولویت های تحقیقاتی دانشکده پزشکی اولویت های تحقیقاتی دانشکده داروسازی اولویت های تحقیقاتی دانشکده پرستاری و مامایی اولویت های تحقیقاتی دانشکده دندانپزشکی      

آیین نامه ها و دستورالعمل ها

  شیوه نامه اولویت‌های تحقیقاتی آئین نامه اجرایی ثبت اختراعات آئین نامه تأسیس مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی دولتی آئین نامه نگارش پیام های پژوهشی فرم تهیه پیام پژوهشی طرح های تحقیقاتی شیوه نامه انتخاب وامتیاز دهی واحد فناوربرتر و فناور برترو مخترع برتر    

الویت های پژوهشی تحقیقات کووید-۱۹

الویت های پژوهشی بهمن ماه الویت های پژوهشی اردیبهشت ماه الویت های پژوهشی تحقیقات کووید-19 شهریور ماه 1400 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل باطلاع میرساند الویت های پژوهشی تحقیقات کووید-19 مربوط به اردیبهشت ماه 1400 توسط کمیته ساماندهی تحقیقات کووید-19 با همکاری و همراهی ...