مطالب مرتبط با کلید واژه

کووید


الویت های پژوهشی تحقیقات کووید-۱۹

الویت های پژوهشی بهمن ماه الویت های پژوهشی اردیبهشت ماه الویت های پژوهشی تحقیقات کووید-19 شهریور ماه 1400 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل باطلاع میرساند الویت های پژوهشی تحقیقات کووید-19 مربوط به اردیبهشت ماه 1400 توسط کمیته ساماندهی تحقیقات کووید-19 با همکاری و همراهی ...