مطالب مرتبط با کلید واژه

دانشگاه علوم


مراسم تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گالری

مراسم تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ساعت ۱۰ روز سه شنبه ۲۲ خرداد با حضور رییس دانشگاه، معاون تحقیقات و فناوری و روسای دانشکده ها در سالن جلسات حوزه ریاست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل برگزار گردید.

ادامه مطلب

افتخار آفرینی دانشجویان کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گالری

دانشجویان کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل موفق به کسب رتبه های برتر در بیست و چهارمین کنگره ملی و دهمین کنگره بین‌المللی سالیانه پژوهش و فناوری دانشجویان علوم پزشکی کشور شدند.

ادامه مطلب

وب سایت های معاونت تحقیقات و فناوری

  معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی دزفول معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کردستان معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد  دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 

لینک دانشگاه ها

ممعاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اراک معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه کرمانشاه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قزوین معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی فسا معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ...