مطالب مرتبط با کلید واژه

دانش بنیان


قوانین و آیین نامه ها

بسته حمایتی و سیاستی دانش بنیان ارزیابی صلاحیت شرکت های دانش بنیان اصلاح آئین نامه اجرایی شرکت های دانش بنیان برنامه توسعه تولید محصولات برنامه های حمایت از شرکت های دانش بنیان تصویب نامه ضوابط استقرار واحد


کسب رتبه دانش بنیان توسط واحد فناور مستقر در مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه

کسب رتبه دانش بنیان توسط واحد فناور مستقر در مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه

شرکت نیکا تدبیر اسپاد واحد فناور تولید کننده دستگاه تولید کیسه محلولهای تزریقی حجیم(Lpv) و فراورده های دارویی مستقر در مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل موفق به کسب رتبه دلنش بنیان گردید.

ادامه مطلب

برگزاری طرح حفاظت از دستاوردهای فناورانه(فن تز)

رنامه فن تز با هدف فرهنگ سازی و ارزش‌آفرینی از پایان‌نامه‌های مرتبط با فناوری‌های جهت‌ساز و با خروجی‌های قابل ثبت در مراجع بین‌المللی و معتبر، به عنوان یک رویداد حمایتی برگزار خواهد شد. چشم‌انداز این مسیر، حمایت از ثبت اختراعات و کمک به فرآیند توسعه فناوری، ترویج و تجاری سازی پایان‌نامه‌های حوزه فناوری‌های راهبردی است. این برنامه به گونه‌ای طراحی شده است که پایان‌نامه‌های مستعد و دارای قابلیت فناورانه، با اهداف رویداد با حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و نهادهای حامی و بازیگران فعال اکوسیستم نوآوری مسیر ارزش‌آفرینی را طی کنند.

ادامه مطلب