دستورالعمل برگزاری دوره‌ پسا دکترا

تعداد بازدید:۱۳۲۰

ماده ۱ تعریف:

دوره پسا دکترای پژوهشی دوره‌ای است که برای تربیت پژوهشگران حرفه‌ای در مراکز تحقیقاتی تابعه دانشگاه اجرا می‌شود و می‌تواند به عنوان دوره گذر به مرتبه هییت علمی در نظر گرفته شود بعبارتی افرادی که این دوره را با موفقیت به اتمام می رسانند و از نظر پژوهشی-آموزشی و اخلاقی مورد تایید آن مرکز و دانشگاه قرار می گیرند امتیازات لازم برای جذب در فراخوان هیأت علمی را بدست می آورند.

ماده ۲ هدف:

هدف از برگزاری این دوره حفظ و حمایت از پژوهشگران مستعد و جوان در راستای ارتقاء سطح تحقیقات پایه و کاربردی در مرکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور می‌باشد.

ماده ۳ شرایط ورود به دوره:

الف) داشتن مدرک دکترای تخصصی (Ph.D) , تخصص یا فوق تخصص بالینی در رشته‌های مرتبط با حیطه فعالیت‌های پژوهشی مرکز.

ب) حداکثر سن داوطلب ۴۰ سال می‌باشد.

ج) داوطلب از محققین استخدام شده مرکز یا از اعضاء هیات علمی نباشد.

د) کسب پذیرش از یک نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه بعنوان محقق اصلی (Principle Investigator) و تأیید توسط شورای پژوهشی مرکز در قالب یک یا چند طرح تحقیقاتی و تحت عنوان پژوهشگر پسا دکترا.

تبصره ۱: محقق اصلی بایستی دارای مرتبه استادی و سابقه درخشان پژوهشی ( h-Index حداقل ۱۵ بر اساس Scopus ) باشد (دانشیاران با سابقه درخشان پژوهشی و تایید شورای پژوهشی دانشگاه هم مجاز خواهند بود).

مادۀ ۴ طول دوره:

الف) براساس طول مدت اجرای طرح تحقیقاتی، حداقل یکسال و حداکثر ۳ سال می‌باشد.

ب) گواهی گذراندن این دوره با اعلام محقق اصلی و پس از اتمام دوره توسط مرکز و با تأیید معاونت پژوهشی دانشگاه صادر می‌گردد.

تبصره ۲: پذیرش حداقل یک مقاله در مجلات معتبر بین‌المللی ( ISI با IF بزرگتر از ۲) برای صدور گواهینامه ضروری است.

مادۀ۵ سایر موارد:

الف) پژوهشگران پسا دکترا زیر نظر مستقیم محقق اصلی فعالیت می‌کنند و حق‌الزحمه آنان از محل بودجه طرح تحقیقاتی قابل پرداخت است (معادل با حقوق و مزایا ی استادیار پایه ۱).

ب) محقق اصلی موظف است پژوهشگر پسا دکترا را برای انجام فعالیتهای پژوهشی راهنمایی لازم نموده و امکانات لازم را در اختیار ایشان قرار داده و پیشرفت کار را به معاونت پژوهشی دانشگاه اطلاع دهد تا در آمار سالیانه مد نظر قرار گیرد.

ج مرکز مربوطه موظف است کلیه امکانات آموزشی و پژوهشی از قبیل کتابخانه، اینترنت و امکان شرکت در کارگاههای دوره‌های روش تحقیق و... را برای پژوهشگر پسا دکترا فراهم نماید.

د) پژوهشگر پسا دکترا براساس توافق اولیه با محقق اصلی از حقوق مادی و معنوی هر طرح تحقیقاتی که در آن فعالیت می‌کنند برخوردار می‌باشد.

ه) جذب پژوهشگر پسا دکترا از کشورهای دیگر مجاز بوده و حقوق وی از محل بودجه طرح تحقیقاتی قابل پرداخت می‌باشد.

تبصره ۳: مرکز تعهدی برای استخدام پژوهشگر فوق دکترا ندارد.

فایل Pdf

آخرین ویرایش۰۸ شهریور ۱۳۹۶