آیین نامه پرداخت پاداش مقاله

تعداد بازدید:۵۵۵۴

مطابق مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه به منظور ترغیب و تشویق اعضای محترم هیات علمی و سایر محققین دانشگاه به انجام فعالیتهای پژوهشی پرداخت پاداش به مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی و خارجی بر اساس امتیاز کسب شده از مقاله مطابق با آیین نامه ارزشیابی صورت می گیرد.

به ازای هر ۱ امتیاز حاصل از مقالات با نمایه ISI , PUBMED مبلغ ۵۰۰ هزار ریال و به سایر مقالات معتبر مبلغ ۳۰۰ هزار ریال به عنوان مبلغ پایه در نظر گرفته شده است که به مولف مسئول یا اول در صورتی که از این دانشگاه باشد پرداخت می شود:

جهت رویت کامل آیین نامه پاداش مقالات کلیک نمایید فایل Pdf

کلید واژه ها: مقالات مبلغ دانشگاه پرداخت معتبر سایر

آخرین ویرایش۲۶ تیر ۱۴۰۲