برنامه کارگاه های سال ۱۴۰۱

تعداد بازدید:۳۸۶

ردیف

ایام هفته

تاریخ

عنوان کارگاه

مدرس

برگزار کننده

مخاطبان

توضیحات

شنبه

10/02/1401

مقاله نویسی مقدمانی و پیشرفته

دکتر شیما رحیم پوران 

معاونت تحقیقات

اعضای هیات علمی

دوشنبه

19/02/1401

آشنایی با بانک اطلاعاتی پابمد

دکتر ابراهیمی

معاونت تحقیقات

کارشناسان کتابداری

مصوب

دوشنبه

26/02/1401

روش تحقیق مقدماتی و پیشرفته

دکتر حامد زندیان

معاونت تحقیقات

اعضای هیات علمی

سه شنبه

03/03/1401

اخلاق در انتشار آثار پژوهشی

دکتر شمس گوشکی

معاونت تحقیقات

اعضای هیات علمی

یکشنبه

22/03/1401

ترجمان دانش

دکتر سهیلا مولایی

معاونت تحقیقات

اعضای هیات علمی

چهارشنبه

25/03/1401

آشنایی با مقررات و تخلفات در زمینه انتشار آثار پژوهشی

دکتر شمس گوشکی

معاونت تحقیقات

کارشناسان پژوهش

مصوب

دوشنبه

30/03/1401

معرفی برنامه پزشک پژوهشگر

دکتر معصومه دادخواه

معاونت تحقیقات

دانشجویان پژشکی و دندانپزشکی و دستیاری

سه شنبه

1401/04/14

انواع مطالعات پژوهشی و پروپوزال نویسی متناسب با آنها

دکتر حامد زندیان

معاونت تحقیقات

کارشناسان پژوهش

مصوب

چهارشنبه

22/04/1401

کار با حیوانات آزمایشگاهی

دکتر معصومه دادخواه

معاونت تحقیقات

دانشجویان

چهارشنبه

29/04/1401

روش های جستجوی اطلاعات در سامانه نوپا

دکتر کمال ابراهیمی

معاونت تحقیقات

اعضای هیات علمی و دانشجویان

دوشنبه

03/05/1401

درج و بررسی مقالات در  سامانه پژوهان

دکتر سهیلا مولایی

معاونت تحقیقات

کارشناسان پژوهش

مصوب

دوشنبه

10/05/1401

آشنایی با انتخاب مجله مناسب و سابمیت مقاله

دکتر شیما رحیم پوران

معاونت تحقیقات

اعضای هیات علمی و دانشجویان

دوشنبه

24/05/1401

آشنایی با نرم افزارهای تولید محتوا

دکتر ابراهیمی

معاونت تحقیقات

کارشناسان کتابداری

مصوب

دوشنبه

21/06/1401

اخلاق در مطالعات کارآزمایی بالینی

دکتر افشان شرقی

دکتر حسن عدالت خواه

معاونت تحقیقات

اعضای هیات علمی

دوشنبه

28/06/1401

درج و بررسی ترجمان دانش در سامانه پژوهان

دکتر سهیلا مولائی

معاونت تحقیقات

اعضای هیات علمی

دوشنبه

18/07/1401

کارآفرینی سازمانی

دکتر مهدی حسین نژاد

معاونت تحقیقات

کارشناسان پژوهش

مصوب

دوشنبه

25/07/1401

پروپوزال نویسی و داوری در سامانه پژوهان

دکتر سهیلا مولایی

معاونت تحقیقات

اعضای هیات علمی

دوشنبه

02/08/1401

آشنایی با اصول GMP

دکتر طاها محمد حسینی

معاونت تحقیقات

کارشناسان پژوهش

مصوب

دوشنبه

09/08/1401

کار با حیوانات آزمایشگاهی

دکتر معصومه دادخواه

معاونت تحقیقات

دانشجویان

سه شنبه

22/09/1401

آموزش پیشرفته وورد ، پایان نامه نویسی

دکتر ابراهیمی

معاونت تحقیقات

کارشناسان کتابداری

مصوب

دوشنبه

12/10/1401

مرور سیستماتیک و متاآنالیز

دکتر حامد زندیان

معاونت تحقیقات

اعضای هیات علمی

دوشنبه

03/11/1401

نرم افزار اکسل و کاربردهای آن در پژوهش

معاونت تحقیقات

کارشناسان پژوهش و کتابداری

مصوب

دوشنبه

08/12/1401

                ثبت بیماری ها

معاونت تحقیقات

هیات علمی

آخرین ویرایش۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱