برنامه کارگاه ها در سال ۱۳۹۹

تعداد بازدید:۳۲۴۰

÷

جامعه هدف

مدرس

تاریخ

نام کارگاه

هیات علمی

و دانشجویان

 

دکتر سمیه حکمت فر

 

28/02/99

 

برگزاری یک جلسه ژورنال کلاب موثر

 1.  

اعضای هیات علمی

دکترسهیلا مولائی

31/02/99

ترجمان دانش

 1.  

کارشناسان

خانم صغری گلمغانی

21/03/99

Science direct کارگاه جستجوی پایگاه الکترونیکی

 1.  

اعضای هیات علمی

دکتر حامد زندیان

24/03/99

                             مرور سیستماتیک و متاآنالیز

 1.  

اعضای هیات علمی و دانشجویان

دکتر سعید صادقیه

دکتر افشان شرقی

26/03/99

                          

                       اخلاق در مطالعات کارآزمایی بالینی

 1.  

هیات علمی

دکتر الیاسی

16/04/99

Patent ثبت اختراعات و ثبت  ، آشنایی با قوانین مالکیت فکری

 1.  

اعضای هیات علمی

دکتر فیروز امانی

17/04/99

تجزیه و تحلیل آماری

 1.  

کارشناسان معاونت تحقیقات

دکتر سهیلا مولائی

19/04/99

 

آشنایی با سامانه ثبت پایان نامه و طرح های تحقیقاتی

 1.  

اعضای هیات علمی

دکتر احسان کوشکی

22/04/99

                    اخلاق در انتشار آثار پژوهشی

 1.  

هیات علمی

و دانشجویان

دکتر زینب پورطهماسب

23/04/99

 

آشنایی با شرکتهای دانش بنیان (الزامات، فرایندها و مزایا )

 1.  

 

دانشجویان

دکتر

معصومه دادخواه

25/04/99

 

اسلاید سازی و دفاع از پایان نامه (دانشجویان)

 1.  

هیات علمی و دانشجویان

خانم

 سارا شهابی پور

06/05/99

 

آشنایی با فعالیتهای فناورانه

 1.  

 

هیات علمی

 

مهدی حسین نژاد

13/05/99

 

آشنایی با تهیه برنامه کاری و طراحی مدل کسب و کار business plan

 1.  

کارشناسان معاونت تحقیقات

 

خانم معصومه منفرد

14/05/99

15/05/99

 

آموزش نرم افزار spss مقدماتی و پیشرفته

 1.  

هیات علمی و

 واحدهای فناور

خانم دکتر کاشانی

20/05/99

 

آشنایی با الزامات واستانداردهای پایه و تخصصی در تولید تجهیزات پزشکی

 1.  

کارشناسان

دکتر سهیلا مولائی

27/05/99

                                 ترجمان دانش

 1.  

 

دانشجویان

دکتر سعید صادقیه

دکتر افشان شرقی

03/06/99

                اخلاق در مطالعات کارآزمایی بالینی

 

 1.  

 

اعضای هیات علمی پژوهشی

05/06/99

                                ثبت بیماریها

 1.  

کارشناسان

دکتر بهروز اسکندرپور

11/06/99

                        آموزش مهارتهای کار گروهی

 1.  

هیات علمی

دانشجویان

مهندس

میترا امین لو

17/06/99

                   آشنایی با نحوه داوری ثبت اختراعات

 1.  

کارشناسان

خانم

صغری گلمغانی

18/06/99

19/06/99

                         شاخص های علم سنجی

 1.  

دانشجویان

خانم

نوشین صادقیان

25/06/99

اخلاق در پژوهش بر حیوانات آزمایشگاهی

 1.  

دانشجویان

دکتر معصومه دادخواه

26/06/99

اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی

 1.  

هیات علمی

دانشجویان

خانم سارا شهابی پور

21/07/99

آشنایی با فعالیتهای فناورانه

 1.  

هیات علمی

دانشجویان

دکتر سهیلا مولایی

28/07/99

پروپوزال نویسی و آشنایی با سامانه طرح های تحقیقاتی( مشکین )

 1.  

کارشناسان

دکتر

 بهروز اسکندر پور

30/07/99

مهارتهای ارتباطی و رفتار سازمانی

 1.  

کارشناسان

خانم صغری گلمغانی

07/08/99

کارگاه جستجوی پایگاه الکترونیکی up to date

 1.  

 

دکتر مهرداد الیاسی

12/08/99

Patent ثبت اختراعات و ثبت  ، آشنایی با قوانین مالکیت فکری

 1.  

دانشجویان

دکتر معصومه دادخواه

15/08/99

معرفی پزشک پژوهشگر

 1.  

دانشجویان

دکتر سعید صادقیه

دکتر افشان شرقی

19/08/99

کلینیکال ترایال

 1.  

دانشجویان

دکتر یاسین پناهی

20/08/99

آشنایی با قوانین مرکز رشد( فرایندها ، پذیرش و ثبت شرکت)

 1.  

هیات علمی

دکتر سهیلا مولائی

21/08/99

ترجمان دانش

 1.  

کارشناسان معاونت تحقیقات

دکتر عباس عباسی

28/08/99

روش تحقیق مقدماتی و پیشرفته (کارشناسان)

 1.  

کارشناسان

خانم صغری گلمغانی

05/09/99

جستجوی پایگاه الکترونیکی clinical key

 1.  

هیات علمی

خانم سارا نعمتی

10/09/99

اصول بازاریابی و مدیریت بازار

 1.  

دانشجویان

خانم

 نوشین صادقیان

11/09/99

اخلاق در پژوهش بر حیوانات آزمایشگاهی

 1.  

دانشجویان

دکتر معصومه دادخواه

12/09/99

اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی

 1.  

کارشناسان

آقای کاظم نظری بقا

19/09/99

اصول نامه نگاری اداری

 1.  

هیات علمی و کارشناسان

مهندس امین بابائی

24/09/99

آشنایی با فرایندهای اجرایی طرح های ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه

 1.  

هیات علمی

دکتر یاسین پناهی

17/10/99

آشنایی با قوانین مرکز رشد (فرایندها،پذیرش و ثبت شرکت)

 1.  

دانشجویان

دکتر سعید صادقیه

دکتر افشان شرقی

22/10/99

کلینیکال ترایال

 1.  

کارشناسان

خانم ندا سپاسی

29/10/99

مدیریت استرس در بحران و بیماری

 1.  

هیات علمی

دکتر سهیلا مولائی

08/11/99

ترجمان دانش

 1.  

دانشجویان

دکتر

معصومه دادخواه

14/11/99

                                 معرفی پزشک پژوهشگر

 1.  

 

اعضای هیات علمی پژوهشی

20/11/99

                                      ثبت بیماریها

 1.  

دانشجویان

خانم

نوشین صادقیان

27/11/99

               اخلاق در پژوهش بر حیوانات آزمایشگاهی

 1.  

دانشجویان

دکتر

 معصومه دادخواه

28/11/99

                     اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی

 1.  

هیات علمی

دانشجویان

مهندس

میترا امین لو

04/12/99

       آشنایی با نحوه داوری ثبت اختراعات

 1.  
آخرین ویرایش۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹