اهداف و چشم انداز

تعداد بازدید:۵۵۰

 

این معاونت با تلاش مداوم، اهتمام و همکاری اعضای هیأت علمی، دانشجویان، کارشناسان و پژوهشگران دانشگاه با تربیت دانشمندان و محققین متعهد و فرهیخته برای رویارویی با انواع چالش­ها در سطح منطقه ­ای و ملی در حوزه پژوهش و فناوری به عنوان دانشگاهی پیشرو و نوآور در سطح تولید و اشاعه علم و فناوری­های نوین شناخته شود.

این معاونت ماموریت دارد با تربیت نیروی انسانی بخش پژوهش و فناوری، توانمندسازی آنها پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه ای مرتبط با سلامت و فناوری را گسترش داده و اولویت های مورد نیاز دانشگاه را در انجام تحقیق و تولید علم در اولویت کاری خود قرار دهد.

در این راستا این معاونت با ارتقای کمی و کیفی نیروی انسانی پژوهشگر و محقق، تلاش خواهد کرد جایگاه پژوهشی دانشگاه را در عرصه ملی و بین المللی و طراحی نقشه جامع علمی کشور، ماموریت خود را انجام دهد تا ضمن ساماندهی تحقیقات دانشگاه مشارکت گسترده ای در پژوهش کشور داشته باشد.

آخرین ویرایش۰۷ مهر ۱۳۹۸