اجراء و مشارکت در طرح ها و پروژه های تحقیقاتی به منظور ارتقاء سلامت در سطح کشور

تعداد بازدید:۱۱۴۷۵

 

 

عنوان خدمت

شناسه خدمت

مراحل گردش کار

راهنمای میزخدمت- مدارک لازم - قوانین

شماره تماس مسئول مربوطه

اجرا و مشارکت در طرح ها و پروژه های تحقیقاتی به منظور ارتقا سلامت در سطح کشور

۱۶۰۵۱۰۱۲۱۰۵

فلوچارت ۱

فلوچارت ۲

فلوچارت ۳

 

کارشناس پژوهش

۰۴۵-۳۳۵۳۴۷۵۷

 

مراجعه حضوری برای دفاع از طرح ارائه شده

مراجعه حضوری جهت عقد قرارداد پس از دریافت تأییدیه طرح

 

 

 

کلید واژه ها: فلوچارت طرح خدمت حضوری مراجعه کارشناس

آخرین ویرایش۲۶ تیر ۱۴۰۲