برنامه کارگاه ها ۱۳۹۶

تعداد بازدید:۳۸۳۴

برنامه کارگاه‌های مدیریت تحقیقات و فناوری سال ۱۳۹۶

 

ردیف

ایام هفته

تاریخ

عنوان کارگاه

مدرس

محل برگزاری

فایل کارگاه‌ها

۱

پنج شنبه

۱۴/‏۲/‏۹۶

آموزش نرم افزار مدیریت منابع علمی

دکتر حامد زندیان

سایت کامپیوتر دانشکده پزشکی

برنامه کارگاه

اسلاید کارگاه

گزارش نظرسنجی

۲

دوشنبه

۱۹/‏۵/‏۹۶

کارگاه جستجوی منابع الکترونیک

دکتر حامد زندیان

سایت کامپیوتر دانشکده پزشکی

مجوز کارگاه

برنامه کارگاه

اسلاید کارگاه

گزارش نظرسنجی

۳ پنج شنبه ۱۹/‏۵/‏۹۶ اخلاق در پژوهش‌های زیستی دکتر شمسی گوشکی سالن جلسات معاونت تحقیقات

تشکیل شد

۴

سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه

۱۶ - ۱۴/ ۶/‏۹۶

کارگاه علم سنجی و شاخص‌های آن

دکتر مجتبی امانی

صغری گلمغانی

سایت کامپیوتر دانشکده پزشکی

برنامه کارگاه

اسلاید کارگاه

گزارش نظرسنجی

۵

پنج شنبه

۲۲/‏۴/‏۹۶

کارگاه نقد و داوری تخصصی مقالات

دکتر مجتبی امانی

سالن اجتماعات آموزش مداوم

اسلاید کارگاه

۶

دوشنبه

۲۲/‏۸/‏۹۶

کارگاه کتابدار بالینی

صغری گلمغانی

سایت کامپیوتر دانشکده پزشکی

مجوز کارگاه

برنامه کارگاه

اسلاید کارگاه

گزارش نظرسنجی

۷ چهارشنبه و پنج شنبه

۸/‏۹/‏۱۳۹۶

۹/‏۹/‏۱۳۹۶

آموزش نرم افزار مدیریت منابع علمی (Mendeley)

دکتر مجتبی امانی

صغری گلمغانی

سایت کامپیوتر دانشکده پزشکی

مجوز کارگاه

برنامه کارگاه

اسلاید کارگاه

گزارش نظرسنجی

۸

دوشنبه و سه شنبه

۴/‏۱۰/‏۹۶

۵/‏۱۰/‏۹۶

کارگاه نگارش و انتشار مقالات علمی

دکتر مجتبی امانی

سالن اجتماعات آموزش مداوم

مجوز کارگاه

برنامه کارگاه

اسلاید کارگاه

گزارش نظرسنجی

۹

سه شنبه

چهارشنبه

۳/‏۱۱/‏۹۶

۴/‏۱۱/‏۹۶

کارگاه تجزیه و تحلیل آماری داده‌های پژوهشی

دکتر فیروز امانی

سایت کامپیوتر دانشکده پزشکی

مجوز کارگاه

برنامه کارگاه

اسلاید کارگاه

گزارش نظرسنجی

۱۰

چهارشنبه و پنج شنبه

۱۱/‏۱۱/‏۹۶

۱۲/‏۱۱/‏۹۶

کارگاه systematic review

دکتر حامد زندیان

سایت کامپیوتر دانشکده پزشکی

مجوز کارگاه

برنامه کارگاه

اسلاید کارگاه

گزارش نظرسنجی

۱۱

دوشنبه

۱۶/‏۱۱/‏۹۶

آموزش ثبت بیماری‌ها

دکتر حامد زندیان

معاونت آموزشی

 
۱۲ دوشنبه ۳۰/‏۱۱/‏۹۶ اخلاق در پژوهش دکتر شمسی گوشکی معاونت آموزشی / سالن اجتماعات آموزش مداوم  
 

علاقه مندان می‌توانند از طریق فرم ثبت نام در پورتال معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ثبت نام نمایند. لازم به ذکر است بدلیل محدودیت جا اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام نمایند.

آخرین ویرایش۱۹ تیر ۱۳۹۷