اولین جلسه مرکز تحقیقات ایمونولوژی سرطان و ایمونوتراپی

۱۸ خرداد ۱۴۰۲ | ۰۶:۲۲ کد : ۲۵۷۰۶ اخبار
تعداد بازدید:۸۹

اولین جلسه مرکز تحقیقات ایمونولوژی سرطان و ایمونوتراپی، روز سه‌شنبه مورخه1402/03/16 جلسه ای با حضور معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه جناب آقای دکتر پورفرضی، مسئول دفتر توسعه و هماهنگی مراکز تحقیقاتی جناب آقای دکتر مرادی و اعضای هیئت مؤسس مرکز تشکیل گردید. در این جلسه بعد از ارائه اساسنامه مرکز تحقیقات مذکور و بحث و تبادل نظر در راستای پیشبرد اهداف مرکز، طی انجام انتخابات سرکار خانم دکتر الهام صفرزاده عضو هیئت علمی ایمنولوژی دانشگاه به عنوان رئیس مرکز تحقیقات ایمونولوژی سرطان و ایمونوتراپی پیشنهاد گردیدند. 


نظر شما :