بازدید ریاست و معاونین دانشگاه از مدیریت توسعه فناوری سلامت معاونت تحقیقات و فناوری

۱۷ فروردین ۱۴۰۲ | ۰۷:۵۹ کد : ۲۴۵۲۶ اخبار
تعداد بازدید:۲۶۹
دکتر علی محمدیان ریاست دانشگاه به همراه معاونین تحقیقات و فناوری و توسعه مدیریت و منابع و مدیران منابع فیزیکی و امور پشتیبانی از مدیریت توسعه فناوری و مرکز رشد دانشگاه بازدید نموده و در جریان اقدامات انجام شده در سال ۱۴۰۱که بنام سال دانش بنیان مزین گردیده بود قرارگرفتند.

دراین بازدید معاون تحقیقات و فناوری از ارتقای جایگاه فناوری سلامت دانشگاه در ارزیابی سالانه معاونت تحقیقات و فناوری از رده 11تیپ 2 به رده 6 ام و رشد شاخص های فناوری سلامت دانشگاه خبرداد. وی همچنین افزایش شرکت های دانش بنیان از 2 شرکت به 4شرکت و افزایش واحدهای فناور از 21 واحد به 37واحد را از نتایج توجه ویژه ریاست دانشگاه و حمایت های دانشگاهی در سال 1401 دانست و برنامه های توسعه فناوری دانشگاهی را برای سال 1402 افزایش شرکت های دانش بنیان از 4 شرکت به 8 شرکت و ساخت واحدهای کارگاهی جهت تکمیل چرخه تجاری سازی را از برنامه های راهبردی معاونت عنوان نمود دکتر پورفرضی افزود: مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه در صورت نقل مکان به ساختمان جدید و توسعه فضای فیزیکی امکان افزایش واحدهای مستقر را خواهد داشت که همین امر شانس موفقیت شرکت های دانش بنیان را افزایش می دهد وی وضعیت فناوری دانشگاه را رو به رشد ارزیابی کرد و حمایت های دانشگاهی را سرمایه گذاری بلند مدت و اصولی دانشگاه برای آینده دانست.

در این بازدید رئیس گروه توسعه فناوری سلامت و رئیس مرکز رشد و مسئولان مالکیت فکری و ارتباط با صنعت و جامعه، معاونت تحقیقات و فناوری از اقدامات صورت گرفته در جریان سال 1401 که سال تولید،دانش بنیان و اشتغال آفرین نامگذاری گردیده بود گزارش ارائه نمودند.


نظر شما :