عضویت آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه در شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

۲۵ دی ۱۴۰۰ | ۱۲:۳۶ کد : ۱۸۳۷۹ اخبار
تعداد بازدید:۶۲۶

به توجه به ارزیابی ها و بازدیدهای صورت گرفته، آزمایشگاه جامع دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، به عضویت فعال شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری درآمد. در این زمینه به استحضار می رساند،  کلیه اعضای محترم هیات علمی، دانشجویان و پژوهشگران که در شبکه مذکور دارای گرنت تحقیقاتی می باشند می توانند از خدمات اعتباری خود به منظور کاهش هزینه انجام تست های آزمایشگاهی در آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه استفاده نمایند. به این منظور خواهشمند است پژوهشگران محترم به حساب کاربری خود در شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی به آدرس https://labsnet.ir مراجعه کرده و در قسمت طرح تخفیف شبکه آزمایشگاهی نسبت به بارگذاری مدارک و مستندات لازم و فعالسازی گرنت مربوطه، اقدام نمایند. لیست خدمات و تعرفه ها در وب سایت آزمایشگاه جامع تحقیقات (https://lab.arums.ac.ir/fa) مشاهده می باشد.


نظر شما :