فرم نظر سنجی از منابع الکترونیکی

فرم نظر سنجی
 • با توجه به اهمیت نظرات استفاده کنندگان از منابع الکترونیکی خواهشمند است نظرات خود را در مورد منابع الکترونیکی دانشگاه، از طریق فرم زیر بیان فرمائید
  0
 • نام و نام خانوادگی*
  1
 • مقطع تحصیلی*گروه مورد نظر را انتخاب کنید
  2
 • 3
 • از کدام منابع بیشتر استفاده می کنید*یکی یا بیشتر انتخاب کنید
  Scopus
  Web of Science
  Wiley
  UpToDate
  Clinical Key
  Springer
  BMJ
  Ovid
  ProQuest
  ScinceDirect
  PubMed
  Cochrane Library
  Other
  4
 • تا چه میزان با منابع الکترونیکی آشنایی دارید*
  زیاد
  متوسط
  کم
  نیاز به آموزش دارم
  5
 • تا چه میزان از خدمات منابع الکترونیکی کتابخانه رضایت دارید*فقط یکی انتخاب کنید
  زیاد
  کم
  تاحدودی
  6
 • منابع الکترونیکی تا جه میزان نیاز شما را تامین می کند*فقط یکی انتخاب کنید
  زیاد
  متوسط
  کم
  7
 • چقدر از منابع الکترونیکی استفاده می کنید*فقط یکی انتخاب کنید
  زیاد
  متوسط
  کم
  8
 • با برگذاری کارگاه آموزشی موافق اید*فقط یکی انتخاب کنید
  بله
  خیر
  9
 • نظرات و پیشنهادات*توضیح بیشتر
  10