sdh
research-background-presentation-9
سپتامبر ۲۲, ۲۰۲۰ - سپتامبر ۲۹, ۲۰۲۰
مقالات منتخب مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به مدت 17 سال (2003 لغایت 2020 ) چاپ شده در مجلات معتبر جهانی 359 موردو چاپ شده در مجلات ایرانی 66 مورد، در دسته‌بندی‌هایزیر تقدیم می‌شود: * مقالات اپیدمیولوژیک (78 مقاله): ...

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

بسیاری از نابرابری های سلامت به واسطه نابرابری های اجتماعی رخ می دهد که این موضوع به خودی خود نیاز ایجاد برابری و تعادل در میان گروههای مختلف اجتماعی را مطرح می سازد. بطور همزمان، کشف تعیین کننده های اجتماعی سلامت می تواند مبنایی از شواهد به منظور توسعه سیاست های اجتماعی و سلامتی در جهت بهبود وضعیت محروم ترین افراد را ارائه کند. از همین رو است که کمیسیون "عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت" در سازمان جهانی بهداشت تاسیس شده است. یکی از کشورهای عضو و همکار در این زمینه، جمهوری اسلامی ایران می باشد. مقدمات کار از سال ۱۳۸۴ آغاز شد و سپس با حضور کمیسیونرهای این برنامه در چهارمین اجلاس عوامل اجتماعی تعیین کنننده سلامت که در دیماه سال ۸۴ در تهران برگزار شد قطعیت بیشتری پیدا کرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی به عنوان متولی اصلی تامین و حفظ سلامت مردم کشور، با هدف رسیدن به بالاترین سطح ممکن سلامتی برای آحاد مردم توجه ویژه ای به مسایل اجتماعی تاثیر گذار بر سلامت و موضوع عدالت در سلامت معطوف داشته است. از آنجاییکه استان اردبیل علیرغم داشتن استعدادهای بالقوه در اکثر زمینه ها، یکی از استان های کمتر توسعه یافته در کشور بوده و شاخص های عمده توسعه همه جانبه و شاخص های توسعه اجتماعی و بالتبع شاخص های بهداشتی در بسیاری از زمینه ها تا وضعیت مطلوب فاصله دارند و یا از قوام و ثبات کافی برخوردار نیستند، نبود مرکز تحقیقاتی در راستای توسعه و بستر سازی دانش در حیطه عوامل اجتماعی موثر بر سلامت همواره به عنوان یک نیاز مبرم احساس می شد. در همین راستا مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت اردبیل در ۳۰ مهر ۱۳۹۲ با هدف تمرکز بر عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در محل مجتمع اداری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل تاسیس شد. از آنجاییکه استقرار و تثبیت چنین مرکزی که بی شک بیشترین گستره تحقیقاتی را در بین سایر مراکز تحقیقاتی دارد، نیاز مند توجه همه جانبه دارد. به استناد رای صادره در دویست و بیستمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی مورخ ۱۱/‏۰۸/‏۱۳۹۱‬ با تاسیس این مرکز تحقیقات در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل" موافقت اصولی" بعمل آمد.

 

تلفن تماس ۳۳۷۴۷۹۷۲

پست الکترونیکی: sdh@arums.ac.ir