اساسنامه

مركز تحقيقات عوامل اجتماعي مؤثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشكي  و خدمات بهداشتی درمانی اردبيل

Social Determinants of Health (SDH) Research Centre

با یاری خداوند متعال و به منظور تحقق هدف متعالی ارتقای سلامت مردم شریف استان، گسترش عدالت در سلامت، تولید و گسترش پژوهش­هاي علمي كاربردي در زمینه عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، مرکز تحقیقات عومل اجتماعی موثر بر سلامت در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل  در خرداد 1392 شروع به کار نمود.  

 مقدمه:

سلامت مردم یک جامعه وابسته به عوامل محیطی، ژنتیکی، شیوه زندگی و میزان دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی است  شرایط اجتماعی هر جامعه ای  با تاثیر بر شرایط محیطی و شیوه زندگی مردم و حتی چگونگی بهره مندی از خدمات بهداشتی درمانی  مهمترین تاثیر را در وضعیت سلامت  مردم دارد. بسیاری از تفاوت­ها و نا برابری­ها در سلامت مردم با بررسی شرایط اجتماعی قابل تفسیر و تبیین است.

در کشور ایران اهداف متعالی در سند چشم انداز ایران 1404 در حوزه سلامت مشخص شده است. در راستای تحقق ارتقای سلامت مردم کمسیون عوامل اجتماعی موثر بر سلامت سازمان بهداشت جهانی پرداختن به عوامل اجتماعی موثر بر سلامت را توصیه نموده  است تا بتوان با مشخص کردن نابرابری­ها در سلامت گام­هایی را برای گسترش عدالت در سلامت و در نهایت ارتقای سلامت مردم برداشت.

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بر آن است تا با یاری  تمام محققین استان اعم از اساتید دانشگاه­های استان، محققین تمام دستگاه­های استان و دانشجویان فهیم استان اردبیل و با اجرای پژوهش­های کاربردی جلب همکاری همه سازمان­های دولتی و غیردولتی دخیل و موثر در سلامت مردم گامی را درجهت گسترش عدالت در سلامت و در نهایت ارتقای سلامت مردم شریف استان بردارد.

نام مرکز تحقيقاتی:

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت که در ادامه به اختصار مرکز ذکر خواهد شد.

مکان:

 دانشگاه علوم پزشكي  و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل که در ادامه به اختصار دانشگاه ذکر خواهد شد.

اساسنامه این مرکز تحقیقاتی  مشتمل بر 5 ماده  و 3 تبصره به شرح زیر مي باشد.

ماده ۱) اهداف:

 • تعیین وضعیت شاخص های پنجاه و دو گانه عدالت در سلامت در استان
 • تعیین اولویت های پژوهشی حوزه سلامت مرتبط با (SDH)
 • ایجاد شرایط مناسب برای پژوهشگران علاقمند به پژوهش بروی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
 • جلب مشارکت دستگاه های موثر بر سلامت برای همکاری با این مرکز در حمایت و پشتیبانی در اجرا و بکارگیری نتایج پژوهشی
 • ایجاد محیط مناسب پژوهشی برای علاقمندان پژوهش روی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
 • برقراری ارتباط درون و برون بخشی با دستگاه های مرتبط با سلامت
 • گسترش دانش مرتیط عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

  ماده 2) اركان مركز تحقيقات:

  ارکان مرکز:

الف- شورایعالی  سیاستگزاری

 • رئیس مرکز
 • شورای پژوهشی

د-مدیر اجرایی

 اعضای شورای عالی سياستگذاری:

 • ریاست دانشگاه
 • معاون پژوهشی دانشگاه
 • رئیس مرکز
 • پنج نفر عضو هیات علمی دانشگاه

 تبصره يک:

 اعضای هیات علمی عضو عضو شورای  عالی سیاست­گذاری ترجیحا از اعضای هیات علمی با رتبه علمی دانشیاری و استادی انتخاب می­گردند.

 تبصره دو:

 اعضای هیات علمی عضو عضو شورای  عالی سیاستگذاری با پیشنهاد رئیس  مرکز و ابلاغ رئیس دانشگاه برای مدت 2 سال انتخاب می گردند.  

 انتخاب رئيس مرکز :

رئیس مرکز بالاترین پست اجرایی مرکز بوده و با تصویب شورای سیاست­گذاری و پیشنهاد معاونت تحقیقات و فناوری توسط ریاست دانشگاه منصوب می­گردد و در حدود ضوابط قانونی و مصوبات شورای عالی، جهت اجرای وظایف و امور محوله اقدام می­نماید.

 وظايف رئيس مرکز:

 • انتخاب و پیشنهاد اعضای شورای پژوهشی مرکز
 • مدیریت جلسات شورای پژوهشی مرکز
 • تهیه گزارش سالیانه مرکز
 • تامین اعتبار و تصویب هزینه طرح­های تحقیقاتی و بودجه سالیانه
 • نظارت بر اجرای مصوبات
 • سازماندهی و هماهنگی امور اجرایی و پژوهشی مرکز
 • تشکیل جلسات بین بخشی
 • ارزیابی عملکرد اعضای شورای پژوهشی
 • اخذ موافقت قطعی مرکز در دو سال اینده

  شورای پژوهشی مرکز:

 شامل رئیس مرکز و ده نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه به پیشنهاد رئیس مرکز و ابلاغ معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه

 تبصره سه:

 از اعضای هیات علمی فوق 2 نفر حداقل از میان اعضای تمام وقت مرکز خواهند بود و برای مدت 2 سال انتصاب می شوند.

  همکاران مرکز:

 شامل کلیه محققان، اعضای هیات علمی و کارشناسان علاقه مند به پژوهش­های حوزه سلامت و عوامل اجتماعی می باشند.

 کارکنان مرکز:

 افرادی هستند که متناسب با فعالیت و توسعه مرکز و بر اساس نیاز آن مشغول به کار می­گردند.

ماده۳) وظايف شورای عالی سياست­گزاری:

 • تصویب اساسنامه مرکز
 • بازنگری دوره­ای اهداف مرکز
 • ارزیابی عملکرد رئیس و شورای پژوهشی مرکز
 • اتخاذ سیاست­های توسعه­ای مرکز و فراگیر نمودن آن
 • بررسی و تصویب بودجه و نیروی انسانی مورد نیاز
 • تصویب تفاهم نامه همکاری با مراکز پژوهشی داخلی و بین المللی
 • تصویب اولویت­های پژوهشی مرکز

 ماده4) وظايف شورای پژوهشی مرکز:

 • بررسی و پیشنهاد بودجه سالانه تحقیقاتی مرکز در راستای سیاست های دانشگاه و نحوه هزینه کرد آن با رعایت اولویت­های پژوهشی مرکز
 • بررسي و تصویب طرحهاي تحقیقاتي ارائه شده
 • تعیین اولویت های پژوهشی مرکز و ارائه به شورای عالی سیاست­گذاری
 • ارائه خدمات مشاوره پژوهشی به مجریان طرح های تحقیقاتی مصوب مرکز

  ماده 5) منابع مالي مركز تحقيقات :

 • اعتبارات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
 • اعتبارات سازمان­های دولتی و غیر دولتی و . . .
 • اعتبارات سازمانها و نهادهای علمی- پزوهشی بین المللی
 • اعتبارات مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه
 • سایر منابع

 

جهت دانلود اساسنامه مرکز کلیک نمایید