رئیس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثربر سلامت

dr-zandian(web)
 

دکتر حامد زندیان

سمت علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی سیاستگذاری سلامت

تلفن تماس :۳۳۵۱۳۴۲۹-۰۴۵

پست الکترونیکی: zandian.hamed899@gmail.com

 

سوابق علمی و پژوهشی