پیشرو در آموزش، پیشگیری، تشخیص و درمان 
پیشرو در آموزش، پیشگیری، تشخیص و درمان 
پیشرو در آموزش، پیشگیری، تشخیص و درمان 
پیشرو در آموزش، پیشگیری، تشخیص و درمان 
پیشرو در آموزش، پیشگیری، تشخیص و درمان 
پیشرو در آموزش، پیشگیری، تشخیص و درمان 
در مسیر پژوهش های کاربردی و بالینی
مرکز تحقیقات بیماری های گوارش
مرکز تحقیقات بیماری های گوارش
مرکز تحقیقات بیماری های گوارش
مرکز تحقیقات بیماری های گوارش
مرکز تحقیقات بیماری های گوارش
مرکز تحقیقات بیماری های گوارش
مرکز تحقیقات بیماری های گوارش
مرکز تحقیقات بیماری های گوارش
مرکز تحقیقات بیماری های گوارش
مرکز تحقیقات بیماری های گوارش

با توجه به فراوانی بیماری‌های گوارشی از جمله سرطان‌های دستگاه گوارش و هلیکوباکترپیلوری و....در سطح استان اردبیل، مرکز تحقیقات بیماری‌های گوارش دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با هدف انجام پژوهش‌های بنیادی و کاربردی درزمینه بیماری‌های گوارش مبتنی بر نیاز جامعه ازابتدای سال ۱۳۹۶ شروع به فعالیت نموده است.

مرکز تحقیقات بیماری‌های گوارش و کبد، مجموعه‌ای است متشکل از متخصصین متبحر در امور مرتبط با بیماری‌های گوارش که در زمینه کنترل بیماری‌های مذکور، شامل گسترش حوزه‌های دانش، اپیدمیولوژی، روش‌های تشخیصی و درمان و شناسایی عوامل خطر خصوصاً در زمینه سرطان‌های معده و مری که جزو مناطق پرخطر در کشور و حتی در دنیا می‌باشد فعالیت می‌نماید.

بازددید دکتر ملک زاده معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد
دکتر ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، عصر امروز چهارشنبه ۲۳ مهرماه ۹۹ به اردبیل سفر و مورد استقبال دکتر حبیب زاده سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه قرار گرفت. ...

درج صحیح وابستگی دانشگاهی (Affiliation) مرکز تحقیقاتی بیماریهای گوارش

 

 

 Digestive Diseases Research Center, ARDABIL UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES, ARDABIL, IRAN 

 

مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، ایران