سامانه ویدیو کنفرانس و جلسات مجازی دانشگاه

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل نسبت به نصب و راه اندازی نرم افزار BigBlueButton که یک نرم افزار منبع باز و بسیار قدرتمند در زمینه آموزش مجازی و کنفرانس ها ی ویدیویی است ، اقدام نموده است. این نرم افزار تمامی امکانات برای برگزاری کلاس مجازی و جلسات از راه دور را دارد.

 

bbb

هیئت علمی

۲۷۸


تعداد مقالات

1297


طرح تحقیقاتی

285


مراکز تحقیقاتی

3


کتابخانه

10


پایان نامه ها

233


اخبار و رویداد ها

اتوماسیون اداری
اتوماسیون اداری
سامانه کارگاه ها
سامانه کارگاه ها
سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقات
سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقات
سامانه ثبت پایان نامه و طرح تحقیقاتی
سامانه ثبت پایان نامه و طرح تحقیقاتی
Drug and Advanced Sciences Journal
Drug and Advanced Sciences Journal
پست الکترونیک
پست الکترونیک

اعلان ها