research-background-presentation-9

مقالات منتخب مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

research-background-presentation-9
سپتامبر ۲۲, ۲۰۲۰ - سپتامبر ۲۹, ۲۰۲۰

مقالات منتخب مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به مدت 17 سال (2003 لغایت 2020 ) چاپ شده در مجلات معتبر جهانی 359 مورد و  چاپ شده در مجلات ایرانی 66 مورد، در دسته‌بندی‌های زیر  تقدیم می‌شود:

  • مقالات اپیدمیولوژیک (78 مقاله):

این مقالات با هدف قرار دادن ماهیت سرطان‌ها در ایران و بهره‌گیری از داده‌های ملی و استانی و مرکز جامع کنترل سرطان نوشته شده است. هدف اصلی استفاده از این اطلاعات؛ کاهش بروز سرطان‌ها، افزایش بقای بیماران و رعایت اصول مدیریتی در سلامت عمده است. متاسفانه هنوز نحوه استفاده از این داده‌ها در کشور نهادینه نشده است.

  • مقالات سرطان پستان (136 مقاله):

این مقالات چهره واقعی سرطان پستان به عنوان شایع‌ترین سرطان در کشور و شایع‌ترین سرطان زنان در جهان را نشان می‌دهد. در این مقالات، راهنماهای ارزنده‌ای به عنوان شاخص‌های علمی برای نحوه تشخیص، نحوه درمان و پیگیری بیماران در ابعاد مختلف وارد شده است. امید دارم این مجموعه ارزشمند بتواند راهنمای مناسبی برای همکاران در سراسر کشور در مسیر کنترل و درمان سرطان پستان باشد.

  • مقالات مربوط به رادیو تراپی هنگام عمل (IORT   16 مقاله):

این روش درمانی جدید که بهره‌های علمی و اقتصادی زیادی برای کشور و مردم دارد، اولین بار توسط این مرکز وارد و مرسوم گردید. این مقالات، صرفا نتایج تحقیقات ماست که ماهیت عملکرد این روش را از نظر اپیدمیولوژیکی و بیولوژیکی تا سطح سلول و کروموزم و ژن نشان می‌دهد. بسیاری از مقالات در مجلات بسیار معتبر جهان چاپ شده است.

  • مقالات روانشناختی، معنویت‌درمانی (32 مقاله ):

این مقالات پوشش جامعی بر بعد بسیار مهمی از نحوه مدیریت بیماران ارائه می‌دهد. این مرکز، نخستین مرکز در جهان است که ارزیابی ژن‌ها و بعضی فرآورده‌های آن‌ها را با معنویت‌درمانی نشان داده است.

  • مقالات فارسی مرتبط به سرطان ( 66 مقاله ) :

این مقالات با زبان فارسی و در مجلات ایرانی چاپ شده است که قطعا می‌تواند پاسخگوی نیاز همکاران پژوهشگر در سراسر کشور باشد.