کارگاه اخلاق در پژوهش بر حیوانات آزمایشگاهی

کارگاه اخلاق در پژوهش بر حیوانات آزمایشگاهی

کارگاه اخلاق در پژوهش بر حیوانات آزمایشگاهی
ژوئن ۲۷, ۲۰۲۰ - ژوئیهٔ ۴, ۲۰۲۰

کارگاه اخلاق در پژوهش بر حیوانات آزمایشگاهی به منظور آشنایی با  اصول اخلاقی و ارتقای فرهنگ کاربرد اصول اخلاق در اینگونه مطالعات بوده و به منظور حفاظت از حقوق و ایمنی حیوانات مورد آزمایش در طی پژوهش های زیست پزشکی، ارتقای دانش، نگرش و مهارت پژوهشگران و صاحبنظران در این خصوص و حفظ و دفاع از حیثیت علمی دانشگاه به واسطه دیده بانی رعایت اصول اخلاق در پژوهش بر حیوانات آزمایشگاهی می باشد. آشنایی با اصول اخلاق در پژوهش برحیوانات آزمایشگاهی ، آشنایی با کاربرد حیوانات آزمایشگاهی در تحقیقات ، معیارها و روش های پایان کار با حیوانات آزمایشگاهی، اصول نمونه برداری، تغذیه و نگهداری حیوانات آزمایشگاهی، مقید کردن، جابه‌جایی، تشخیص جنسیت،  انواع روشهای تزریق، آموزش نحوه انجام صحیح گاواژ،  استانداردهای اماکن نگهداری از حیوانات،  اصول پرورش و نگهداری از حیوانات آزمایشگاهی، آشنایی با ویژگی‌های گونه‌های مختلف حیوانات آزمایشگاهی و مروری بر روش های بیهوشی و بیدردی در حیوانات آزمایشگاهی بر اساس پروتکل های مورد تأیید کمیته ملی اخلاق از جمله مطالب قابل ارائه در این کارگاه می باشد.

معرفی مدرسان:

1-     خانم دکتر معصومه دادخواه:  عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و مدرس مورد تأیید کمیته ملی اخلاق در کار با حیوانات آزمایشگاهی

2-     خانم نوشین صادقیان:  کارشناس کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

تاریخ برگزاری: 99/04/19 ساعت 9 الی 12

مهلت ثبت نام : 99/04/18

گروه هدف: اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه  

ثبت نام و نحوه شرکت: از طریق سامانه کارگاه ها به آدرس https://workshop.arums.ac.ir