اهداف  مرکز

13083-NP0ENT1
  1.  توسعه تحقیقات در عرصه های مختلف علوم دارویی از جمله فارماسیوتیكس، شیمی دارویی، فارماكولوژی و سم شناسی، فارماكوگنوزی، داروسازی بالینی و فن آوری های نوین دارویی شامل بیوتکنولوژی دارویی و نانوتكنولوژی دارویی.
  2. مشخص كردن اولویت های تحقیقاتی در كنار اجرای تحقیقات بنیادی به منظور تولید علم و انجام پژوهش های كاربردی مورد نیاز جامعه.
  3. فراهم آوردن بستری مناسب برای آموزش و فعالیت محققین توانمند، دانشجویان و دانش آموختگان علاقمند دانشگاهها.
  4. تلاش در جهت ارتقاء رشد علمی – پژوهشی جامعه در راستای پشرفتهای روز علمی دنیا از طریق فعالیتها و برنامه های پژوهشی موثر.
  5. ایجاد زمینه مناسب برای ارتباط سازنده با شرکت های تولید کننده دارو و مراکز تحقیقاتی داخلی و خارجی همسو 

 

چشم انداز:

این مرکز تلاش خواهد کرد تا با انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی در زمینه ارتقاء دانش و تولید فرآورده های دارویی تا پنج سال آینده (سال1404 ) در میان مراکز تحقیقاتی برتر کشور قرار گیرد.